Ficocianina este o proteină, un pigment, cu capacități antioxidante ce se poate obține din biomasă de Spirulina platensis. Procedee brevetate de obținere a ficocianinei pure, fac din aceasta un excelent pigment ce poate fi utilizat în industria farmaceutică sau cosmetică.

Ficocianina pigmentul albastru din Spirulină - NaturaFresh - FicocianinaFicociana – proteina cu rol antioxidant obținută din Spirulina

Ce este Spirulina?

În lumea științifică apare sub denumirea de Spirulina platensis și este un microorganism unicelular din categoria cianobacteriilor sau algelor albastre-verzi. Acestea sunt considerate primele organisme care au apărut pe Pământ capabile de fotosinteză, fiind întâlnite în medii acvatice alcaline și terestre. Peste 55% din masa uscată a Spirulinei este alcătuită din proteine și aminoacizi esențiali, ceea ce face din aceasta un candidat bun pentru suplimentarea dietelor umane sau animale în vederea creșterii masei musculare.

Mai multe informații despre Spirulină și caracteristicile ei găsiți aici.

Ficocianina este extrasă din Spirulina – dar ce este?

În primul rând, trebuie să menționăm faptul că ficocianina este un pigment bilinic care se întâlnește în structura aparatului fotosintetic la cianobacterii. Rolul acestora este de a capta energia electromagnetică și de a o transmite centrilor de reacție.

Acest pigment se leagă de alte proteine solubile, fiind inserate în membrana cianobacteriilor și formează ficobiliproteinele. Ficobiliproteinele sunt proteine globulare, intens colorate. Metodele de extracție și purificare a acestui pigment cu rol antioxidant trebuie să se realizeze la valori de pH între 5-7,5, la o temperatură de aproximativ 9 °C. Temperaturile de peste 40°C conduc la instabilitatea pigmentului (Sekar și Chandramohan, 2008).

Proprietatea antioxidantă a ficocianinei a fost pusă în evidență prin studii in vitro, aceasta reușind să îndepărteze radicalii alcoxil, hidroxil și peroxil.

Care sunt funcțiile ficocianinei?

Studiile sugerează faptul că datorită proprietăților sale, ficocianina:

 • menţine în formă organismul
 • promovează un sistem imunitar sănătos
 • contribuie la reducerea colesterolului
 • îmbunătățește sănătatea gastro-intestinală și funcția digestivă
 • sprijină funcția cardiovasculară
 • îmbunătățește procesul de purificare și detoxifiere a organismului

Într-un studiu este menționat efectul hepatoprotector al Spirulinei, demonstrat prin mai multe cercetări experimentale. Ficocianina din Spirulina a fost studiată încă din 1998 (Vadiraja și colaboratorii) în prezența tetraclorurii de carbon (induce hepatotoxicitate la șobolani), fiind administrată o doză unică de 200 mg/kg corp la 1-3 ore după administratea tetraclorurii (0,6 ml/kg corp). Hepatotoxicitatea și mai concret radicalii liberi generați de această substanță au fost reduși semnificativ de ficocianină.

Aplicațiile ficocianinei

Pe lângă funcțiile anterior menționate datorate în principal funcției antioxidante, ficociana este utilizată în:

 • studii și analize de fluorescență, respectiv imunofluorescență
 • aditivi alimentari
 • aditivi pentru cosmetice
 • nutraceutice și farmaceutice

Referințe

 1. Eriksen N.T., 2008, Production of phycocyanin—a pigment with applications in biology, biotechnology, foods and medicine, Applied Microbiology and Biotechnology
 2. Brevet de invenție 2008.12.31, BOPI nr. 12/2008, MD 3781
 3. Sekar S. și Chandramohan M., 2008, Phycobiliproteins as a commodity: trends in applied research, patents and commercialization, Journal of Applied Phycology

 4. Rezumat teză de doctorat Rodica Berlean, 2014, Studiul efectelor fiziologice ale biomasei de Arthrospira (Spirulina) pe modele experimentale animale.